Reference

    Uveřejněné referenční projekty a posudky jsou řazeny dle kalendářního roku. U zakázky je uveden její název, zda na ní bylo pracováno v rámci zaměstnaneckého poměru (označeno slovem "zaměstnanec") anebo v rámci živnostenského oprávnění (bez označení) a stručný popis vykonané činnosti. Jméno společnosti, pro kterou bylo na zakázce pracováno v rámci zaměstnaneckého poměru, sdělím na vyžádání.

    Použité zkratky: RD - rodinný dům, BD - bytový dům, DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP - dokumentace přikládaná k žádosti o stavební povolení, DPS - dokumentace pro provedení stavby, DZS - dokumentace pro zadání stavby

Tvorba www © 2011 Všechna práva vyhrazena Ing. Vojtěch Štrba

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode