PROJEKT STATIKY

    Provádím návrhy stavebních konstrukcí pozemních staveb. Vypracovávám dokumenty pro všechny stupně projektové dokumentace dle stavebního zákona. Orientuji se převážně na občanskou a bytovou výstavbu, tj. rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost, rekreační objekty, víceúčelová zařízení a jiné.

    Mám zkušenosti s navrhováním prakticky všech typů běžně prováděných konstrukcí.   

    Dle materiálu:    - betonové konstrukce

                             - železobetonové konstrukce

                             - ocelové konstrukce

                             - hliníkové konstrukce

                             - dřevěné konstrukce (rostlé dřevo, lepené dřevo)

                             - zděné konstrukce

                             - spřažené konstrukce (beton - dřevo, beton - ocel)


    Dle určení:         - základové konstrukce

                                (plošné, hlubinné, opěrné zdi, gabiony, apod.)

                             - stěnové konstrukce (zděné, železobetonové)

                             - stropní konstrukce

                             - střešní konstrukce

    Mimo výše uvedeného provádím i přepočty konstrukcí navržených dle československých norem (normy řady ČSN) na Eurokódy (normy řady ČSN EN).

     Kontakt 
 

 

Tvorba www © 2011 Všechna práva vyhrazena Ing. Vojtěch Štrba

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode