statika staveb, statické posudky

STATIK

    Vítejte!

    Pokud potřebujete projekt statiky, statický posudek, dílenskou dokumentaci, výkresy výztuže nebo konzultaci statika, jste na správném místě.

    Těším se na spolupráci s Vámi !

    Kontakt

    

 

 

 

 

 

Statik ve stavební praxi

07.02.2013 18:30

Tvárnice ztraceného bednění

    V čísle 1/2013 časopisu Materiály pro stavbu mi byl uveřejněn článek zabývající se tvárnicemi ztraceního bednění. Nalézt jej můžete na následujícím odkazu: imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/technologie/steny-z-tvarovek-pouzivanych-pro-ztracene-bedneni_105782.html
30.12.2012 13:04

Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků pozemních staveb

    Vzhledem k nedávné zkušenosti, kdy se ve studii, kterou jsem rozpracovával do projektu pro stavební povolení, objevily monolitické železobetonové stropní konstrukce, jejichž předběžný návrh nebyl úplně dobře zpracovaný, jsem se rozhodl napsat tento krátký článek,...
11.10.2012 15:20

Eurokódy

    K datu 31. března 2010 jsou platnými českými technickými normami pro navrhování stavebních konstrukcí pouze Eurokódy - převzaté evropské normy zavedené do soustavy ČSN plus jejich národní přílohy. Konfliktní národní normy byly k uvedenému datu zrušeny. Tato skutečnost byla...
11.05.2012 18:59

Sádrové terče

    O existenci sádrových terčů nebo spíše přesněji sádrových destiček je laická veřejnost v dnešní době již vcelku obeznámena, ve své praxi se však často setkávám s jejich nesprávným nebo vyloženě špatným provedením.     Především je nutno si uvědomit,...
01.04.2012 18:50

Statický posudek - Statické posouzení

    Statický posudek je dokument, posuzující dílčí problém týkající se mechanické pevnosti, stability a/nebo odolnosti stavební konstrukce.     Statické posouzení se může týkat děje, který právě probíhá (např. vliv dopravy v blízkosti posuzovaného...

Tvorba www © 2011 Všechna práva vyhrazena Ing. Vojtěch Štrba

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode