Ceník služeb a termíny

    Ceny služeb jsou stanovovány individuálně podle typu, náročnosti a rozsahu dané zakázky a vycházejí z honorářových řádů ČKAIT a tržních podmínek. 

    Ceny statických posudků lze upřesnit pouze po prohlídce místa, po telefonu nebo ze zaslaných fotografií lze cenu pouze odhadnout.

    Cenová nabídka je poskytována na vyžádání, je bezplatná a v průběhu projekčních prací se nemění s výjimkou závažných důvodů, jako je třeba zásadní změna zadání.

    Termíny plnění jsou stanoveny individuálně dle náročnosti dané zakázky. Jednoduché statické posudky mají plnění do 1 až 7 dnů, středně náročné pak 1 až 2 týdny. Méně náročné projekty vyhotovuji zpravidla do 1 až 3 týdnů, náročnější za 3 až 5 týdnů. Termíny plnění také záleží na aktuální vytíženosti. Termíny plnění jsou zpravidla součástí cenové nabídky. Jsem přístupný dohodě jak o ceně, tak o termínu vypracování dané zakázky.

 

     Kontakt

Tvorba www © 2011 Všechna práva vyhrazena Ing. Vojtěch Štrba

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode